Søger du terapi hos psykolog, psykoterapeut eller psykoanalytiker? Hvad er forskellen?

 

Søger du terapi hos psykolog, psykoterapeut eller psykoanalytiker i Esbjerg - Varde?

 Jeg bliver indimellem spurgt om, hvad forskellen er på en psykolog, en psykoterapeut og en psykoanalytiker.

Psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker?

Søger du terapi? Søger du en at tale med? Måske er det første, der falder dig ind, at du skal tale med en psykolog? Måske kender du mest til psykologer? Du er måske blevet henvist af din egen læge til en psykolog? Men der er flere fag, der går ud på det at tale med mennesker. Der er psykologer, psykiatere, psykoterapeuter og psykoanalytikere. Det kan være svært at finde ud af, hvad det er, man ønsker, og hvad det er, man kan forvente hos de forskellige. Og det, du bør tænke på, er, at der ud over de faglige forskelle også er de subjektive forskelle. Derfor kan det være vigtigt, at du får en fornemmelse af, hvem den pågældende person er, som du påtænker at tale med.

Denne side forsøger at give dig et indblik i de forskelle, der uddannelsesmæssigt er bag de forskellige fag som psykolog, psykoterapeut og psykoanalytiker. Det er psykologer og psykoterapeuter, som er bedst kendt i vor kultur. Der er mange grunde til, at billedet ser således ud for tiden. At tale med en psykoanalytiker er der mange, der ikke længere ved, er en mulighed.

Her kan du læse mere om forskelle og ligheder mellem en psykolog og en psykoterapeut og en psykolog og en psykoanalytiker.

Psykologer

Psykolog er en blandt flere grunduddannelser, som man kan have, før man bliver uddannet som psykoterapeut og psykoanalytiker. Der findes to måder at blive psykolog på. Den ene er en cand. psyk., som er uddannet på et universitet, og den anden er en cand. pæd. psyk., som forinden er lærer eller pædagog, og som siden har taget en psykologisk overbygning.

Psykoterapeuter

En psykoterapeut er ingen beskyttet stilling. Vil du sikre dig, at vedkommende er uddannet efter det niveau, som staten godkender, skal du være opmærksom på, at vedkommende skal være medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Titlen Psykoterapeut MPF er beskyttet og betyder, at vedkommende er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Her kan alle psykologer, læger, ergoterapeuter m.fl., og som derefter har en uddannelse som psykoterapeut, blive medlem. De skal dog opfylde en række kriterier, som du kan læse her. Dansk Psykologforening og Lægeforeningen har også en specialist-anerkendelse til psykoterapeut. Der findes mange retninger inden for psykoterapi.

Psykoanalytikere

Psykoanalytikere har også en lang videregående uddannelse bag sig og har efterfølgende uddannet sig i det, der almindeligvis udgør minimum 10 år. Der er forskellige retninger inden for psykoanalysen, som det vil være for omfattende her at redegøre for her.

Læs mere om psykoanalyse på Den lille side til psykoanalysen.

 

 Psykolog Esbjerg. Psykolog Varde. Psykolog Vestjylland. Eller søger du terapi og vil kende forskellen på en psykolog, en psykoterapeut og en psykoanalytiker?

 
Tilbage til psykoterapi