Forældre til børn i puberteten

Kombinationen pubertet og børn - kan for mange forældre være en udfordring

Lavt selvværd, misbrug, bekymring, seksuel debut, drama, konflikter, angst, træthed, smerter og meget andet kan fylde.

Puberteten - hvorfor er den problematisk?

Puberteten er en overgang. Et sted, hvor den unge og den unges forældre bevæger sig mellem barndommens land og noget ukendt. Dit barn går fra at være fars og mors søn/datter til at skulle stå på egne ben.

Puberteten er tiden, hvor meget prøves for første gang. Der er meget, der skal tages stilling til, sorteres i og vælges mellem.

Puberteten er en ommøblering

Der sker store ændringer, og det på mange planer:

  • Hjernen modnes
  • Valg for fremtiden skal overvejes
  • Kroppen kønsmodnes
  • Den unge danner sit eget verdensbillede
  • Det sociale udvikles, relationerne uden for hjemmet begynder at få en mere afgørende betydning
  •  

Den unge skal på sin vej gøre et stort psykisk arbejde. Den unge må nødvendigvis forholde sig til, hvor han/hun kommer fra.

Som forældre kan mange spørgsmål dukke op:

Hvad sker der med mit barn? Jeg kan ikke kende ham/hende. 

Som forældre til pubertetsbørn kan man blive kritiseret og rettet på af barnet. Forholdet ændrer sig.  Det kan være svært at finde ud af at gøre det rigtige. Det kan give afmagtsfølelse.

Du er som forældre til et pubertetsbarn også i en omvæltningsproces. Din betydning skifter karakter. Dit barn behøver dig ikke på samme måde længere. Alligevel skal du både give dit barn fri til at gå ud i verden, og du skal samtidig støtte dit barn på dets vej og være der for det. Og ind i mellem kan det have brug for dig, som var det 5 år yngre. Det kan være svære bevægelser at rumme.

Du skal finde dine grænser og holde fast på dem. Det er en turbulent tid.  Du udfordres, og det gør fornuften også.

Puberteten går over, og efter den, dannes der nye måder at være voksen datter/søn for sin forælder på.  Og der dannes nye måder, du kan være forældre til dit voksne barn på.

Men hvordan denne overgang forløber er ikke ligegyldig

Puberteten og hvordan den forløber har betydning.

Nogle børn kommer ud i store og svære problemer. Misbrug, ensomhed, depression, spiseforstyrrelser, selvmordstanker m.m. kan fylder meget. Det er naturligvis bekymrende. Andre får problemer på en mere stille måde. De kan også have brug for hjælp.

Er der brug for, at der gribes ind i dit barns situation?

Selv om der ikke er symptomer eller egentlige lidelser kan der være brug for samtaler, hvis den unge ønsker det.

Det er min erfaring, at mange unge har glæde af, at komme og tale. Tale på den måde, de kan her, blandt andet fordi jeg ikke er en del af deres daglige liv. De har glæde af at tale med en som ved noget om, hvilket stort og omfattende psykisk arbejde, puberteten er et udtryk for.

Ønsker du at tale om din situation som forældre til et pubertetsbarn eller dit barns situation, er du velkommen til at ringe, sende en mail eller udfylde kontaktformularen til psykoterapeut Jane Bykær Psykoterapi Varde/Esbjerg.

Se samtale

mellem Lasse Ilskov og Jane Bykær

 

Mere om børn, unge og forældre her:

 
Tilbage til psykoterapi