Skilsmissebørns sorgarbejde

Sorg og eftervirkninger for børn efter forældres skilsmisse

Forældres skilsmisse er for alle børn en vanskelig situation. Hvordan det er vanskeligt, og hvilke virkninger, det har for barnet, afhænger af mange ting. Det afhænger af, hvordan forældrene kommer igennem skilsmissen. Det afhænger også af, hvordan forældrene og andre voksne kan hjælpe barnet gennem barnets krise. Derudover afhænger det af den måde, hvorpå barnet møder den udfordring, som skilsmisse er for barnet.

Børn kan udmærket komme gennem en sorg over, at deres forældre har valgt at gå fra hinanden. Barnet kan komme videre med den nye realitet. Der vil dog i langt de fleste tilfælde være en længsel tilbage til dengang, familien var samlet. Men livet kan gå videre. For andre børn bliver skilsmissen et traume. Et traume, det kan bære svært at komme over. Her skal du som forældre være opmærksom på dit barn.

Hvad kan gøre det særlig svært for barnet?

Skilsmissesituationen er gerne en vanskelig følelsesmæssig tid for begge forældre. Ofte også for de i netværket, der står tæt på familien. Der kan være store dramaer, som griber fat i forældrene, og der kan være stormfulde følelser rettet mod hinanden, som forældre. Hvis der er en tredje part, som er blevet en del af skilsmissen, kan det også vikle situationen yderligere ind.

Når det bliver konfliktfyldt, kan det være vanskeligt at holde de vigtige grænser i forhold til børnene. Måske kommer børnene til at høre for meget, bliver involveret i forældrenes stridigheder og indirekte opfordret til at være den ene mere loyal end den anden. Bliver barnet bevidst eller uden de voksnes vidende på den måde brugt og involveret i forældrenes skilsmisse, siger det sig selv, at børnene står i en meget vanskelig situation.

Barnet har sin egen sorgproces, som det skal igennem efter forældrenes skilsmisse. Bliver barnet forstyrret af de voksnes problemer med at blive skilt fra hinanden, kan det få store konsekvenser for barnet også på sigt.

Barnet kan udvikle en frygt for at binde sig til andre. Det kan binde sig for meget til den ene forælder og miste den nære følelsesmæssige kontakt til den anden. Barnet kan blive fremmed for sig selv og gøre sig selv til en, der læser de andres behov, uden at kunne genkende sine egne. Barnet kan blive trist og indelukket og forandre sig i forhold til både adfærd, det sociale og det indlæringsmæssige i skolen.

Vær opmærksom på, hvordan dit barn har det. Har det forandret sig? Oplever andre, at det har forandret sig? Hvis det er tilfældet, overvej da, om det er en ide at få hjælp til at tale situationen igennem.

Ring til psykoanalytiker og psykoterapeut MPF Jane Bykær på 21627569 eller skriv mail her

Tilbage til Sammenbragte børn

 

 
Tilbage til psykoterapi