Har du problemer med din partners barn?

Jeg møder sammenbragte familier i to situationer. De, der kommer for at få hjælp til at tale vigtige ting igennem, så de har mulighed for at forebygge nogle af de konflikter, som kan udvikle sig i sammenbragte familier. Og de, der kommer, når de ømme og sårbare steder er blevet til konfliktfelter, som har spredt sig og fylder smertefuldt meget. 

Et af de steder er problemer til partnerens barn. Det er en situation, der kan udfordre det nye par og kan skabe afstand mellem dem.  Men hvad er det, der sker? Når I som par lader problemer, der er opstået mellem den ene af jer og den andens barn, komme mellem jer, er der typisk fór meget i spil til, at I sammen kan rumme det. Når I ikke kan rumme det og dermed skabe en forståelse af situationen, som I kan dele med hinanden, kan det også være svært at skabe plads til forandring af situationen. Det skaber en sårbar situation, som kan ende med at true jeres nye familie.

Der er meget, der kan spille ind

Jalousi på partnerens forhold til barnet, eller jalousi på det liv, partneren havde med barnet og dets anden forælder. For nogle voksne kan det omvendt være svært at modtage den andens barn, idet noget fra tidligere dukker op og blander sig ind i den nye relation. Uenighed om hvilken plads, I som voksne har i forhold til børnene. Skyldfølelse og dårlig samvittighed kan fylde meget. Barnet kan måske ikke nødvendigvis lide den partner, forælderen har valgt at leve sammen med. Barnet kan hænge fast i sorgen over tabet af den biologiske familie, og opfatter måske den nye bonusforælder som årsagen til opbruddet i den biologiske familie. Hvorom alt ting er, kræver det, at der lyttes til netop jeres problematik, for at vikle de tråde ud, som spiller ind i konflikten.

Det kan være nødvendigt at lave et arbejde, både som par, sammen med barnet/hele familien og barnet for sig selv.  Hvordan et arbejde skal gribes an, afhænger helt af hvilken situation, der udgør problemets kerne i jeres familie.

Har I brug for at få løsnet op i konflikterne og få dannet et grundlag for jeres familie, som kan holde sammen på de opgaver, I hver især i familien står over for, børn som voksne, er I velkomne til at kontakte mig. Ring til psykoanalytiker og psykoterapeut MPF Jane Bykær på 21627569 eller send en mail, skriv her

Tilbage til Sammenbragte børn

 Læs mere om familieterapi og terapi i familierelationer 

 
Tilbage til psykoterapi