Hvad går terapi/psykoterapi ud på?

Arbejdet bygger på psykoanalysens erfaringer gennem mere end 100 år. Erfaringen om hvordan det ubevidste danner forhold mellem krop og tale og mellem den enkelte og den anden. Den viden er udarbejdet gennem en vedvarende psykoanalytisk forskning i klinikken. Den er inspireret af den nytænkning som den franske psykiater og psykoanalytiker J. Lacan har bidraget med.  

Hvad går terapien ud på?

Når jeg taler med børn, unge eller voksne, benytter jeg det samme udgangspunkt. 

Vi bliver til, når vi taler. Vi er ikke helt den samme hele tiden. Vi skal hele tiden tale os selv frem i vore sætninger.

Min måde at arbejde på bygger på en viden og erfaring med, hvad det vil sige at tale. Vi er den eneste dyreart, der har et sprog og kan tale. Det gør en enorm forskel. Det ubevidste er det, der er mellem kroppen og talen, og det arbejder vi med gennem talen. 

Det, vi kan tænke og sige, er med til at skabe vort verdensbillede og vor måde at forstå os selv og andre på. 

Mennesker opsøger gerne mig, når en afstand i dem selv eller til andre mennesker ikke længere er til at leve med. Det er blevet for smertefuldt, for uforståeligt, fremmed eller for tomt.      

Har du et ønske om at komme tættere på dig selv og andre, kan det første skridt være at skabe dit eget arbejdssted sammen med mig. 

Et sted, hvor du i ro kan undersøge dit liv, undersøge dine drømmes sted og din måde at være i livet på. Undersøge, hvad der sker med dig og i dit forhold til andre. 

Det, du siger, vil ikke blive brugt mod dig.

Jeg inviterer dig derimod til at tale frit. Til at lade det, der dukker op, komme frem. Der er en gund til denne arbejdsmetode. For det er gennem det, du siger, når du taler, frit, at vi sammen kan høre, hvad der er på færde i dit liv. Vi lytter til det, der taler med, når du taler og når du lever dit liv. Hvad der taler med fra steder i dig. I din historie, i dit forhold til andre, og som du ikke før har lyttet til på samme måde. 

Vi er ikke på jagt efter noget bestemt. Vi lader noget, som fungerer i dig, komme frem så vi kan forstå det.  Kunsten er at oversætte det. Talen er vor bolig.

Ved den arbejdsmåde tilfører vi dig det, der gør, at du kan tage din ”bolig” i brug. Og du får kendskab til rum, der før var lukket til. Derigennem kan du udvikle og styrke grundlaget for dit liv med dig selv og andre.

Læs mere om psykoanalyse på Den lille side til psykoanalysen.

Klik til flere artikler om psykoterapi og psykoanalyse her.

Bestil tid hos psykoterapeut og psykoanalytiker Jane Bykær.

Kontakt mig

Tilbage til psykoterapi