At få barn - at blive far og mor

 At blive forældre er ikke en leg. Der er ingen opskrift, der dækker alle de situationer, nybagte forældre kommer i.

Usikkerhed er en del af det at blive forældre. Det er ikke ligetil. Hvordan gør jeg? Hvad sker der med mig? Hvad sker der med min partner? Hvordan skal jeg forstå mit barn? Hvordan kan jeg forstå det, der sker i mig? Der er mange ideer om, hvad forældre skal og bør gøre og føle.

I vor tid er der høje idealer knyttet til forældrerollen. Virkeligheden kan aldrig matche dem. For idealer er perfekte, det er mennesker ikke. Og en nok så god forældreforberedelse kan ikke ændre på det. Du skal finde dig selv i rollen og finde tillid til det, der taler i dig. 

Når barnet er ankommet, er det på den ene side en fremmed, og på den anden side en kendt. Det samme sker for dig. Du er med ét blevet en anden – en mor eller far, og samtidig kan det være svært at skabe plads til de andre sider af dig. Og livet er med ét forandret, og det, der var, kan forekomme langt væk.

Når forældre henvender sig til mig, kommer de af mange grunde. De kan sige:

Jeg føler mig usikker. Mit barn har uro. Mit barn vil ikke spise. Mit barn vil ikke sove. Mit barn vil ikke drikke. Mit barn græder, når det skal sove, eller det græder i søvne.

Andre kommer, fordi de er overvældet af mismod og træthed. Der kan være tale om fødselsdepression eller en anden form for fødselsreaktion. Bekymring er blevet den nye dagsorden. Forventningerne til det at blive forældre er måske ikke blevet indfriet. Det virker overvældende og svært at få det hele til at hænge sammen.

For andre er det en overvældende stor begivenhed at få et barn. Så stor, at forholdet til partneren visner i betydning.  Partneren har det ofte ikke på samme måde, og det slider på forholdet. Nogle forhold er i denne tid ved at gå op i limningen.

Læs Samvirke myte om fars pige og mors dreng

Se samtale

mellem Lasse Ilskov og Jane Bykær om nybagte forældre her

Ønsker du/I at tale om med mig om det du/I står midt i er du/I velkommen til at henvende dig/jer til psykoanalytiker og psykoterapeut MPF Jane Bykær her

Læs mere om familieterapi og terapi i familierelationer 

Tilbage til psykoterapi