Profil

 

Velkommen til

Psykoterapi Varde-Esbjerg v. Jane Bykær

Om mig 

Jeg er uddannet psykoterapeut og medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Jeg er derudover uddannet ergoterapeut, psykoanalytiker og cand. mag. i idéhistorie.

Samlet 30 års psykoterapeutisk erfaring er min baggrund. Min erfaring er hentet blandt andet fra mange år på Psykoterapeutisk Afsnit OUH, dernæst som leder af et familiehuset, og jeg har været deltidsansat som rådgiver ved Kræftens Bekæmpelse. Jeg har desuden ved UC-Lillebælt været gæsteunderviser i psykologiske processer, konflikthåndtering, sorg, udsatte børn og unge m.m.

Siden 1994 har jeg haft praksis i Odense. Siden juni 2010 har jeg desuden haft en afdeling af min praksis i Varde.

For et par år siden, indgik jeg samarbejde med Familiekanalen.tv om en udsendelsrække omkring familie, par og personlige problematikker. udsendelsesrækken former sig som en samtale, mellem Lasse Ilskov og mig. Du kan se alle samtalerne på opslagstavlen til venstre.

Mit professionelle liv har givet mig en bred erfaring i at modtage mennesker med mange forskellige problemer, symptomer og i mange forskellige livssituationer og aldre. Min erfaring med terapi er både med børn, unge og voksne. Desuden jeg har arbejdet med både individuel terapi, gruppe-terapi, par-terapi og familie-terapi.

I min praksis tilbyder jeg:

• Individuel terapi for voksne
• Terapeutiske samtaler med børn og unge
• Parterapi
• Familieterapi
• Psykoanalyse
• Supervision
• Afholder temadage, kurser, foredrag
• Konceptudvikling og etikanalyse

 Min metode:

Min lange uddannelsesvej har jeg brugt til at søge viden inden for forskellige felter af det menneskeliges funktionsmåder. Alle felter, der er relevante når jeg modtager mennesker til psykoterapi og parterapi. Jeg har uddannet mig som paramediciner inden for lægevidenskabens regi som ergoterapeut. Siden inden for kultur, sociologi og filosofi i mit fag som idéhistoriker. Gennem mine psykoterapeutiske uddannelser har jeg hentet en bred viden om og kendskab til forskellige metoder inden for psykoterapi og psykoanalyse.

Psykoanalysen forholder sig til, hvordan vi psykisk er opbygget, og den undersøger, hvilke følger det har for os. Det er psykoanalysen, som samler min faglighed, og som skaber retning i min måde at arbejde på. Den retning indenfor psykoanalyse, der er tale om, er den retning som psykiateren og psykoanalytikeren J. Lacan har inspireret til.

Læs mere her om min interesse for det udsatte og få indblik i hvad jeg har udgivet og læs Den lille side til psykoanalysen her

 Erfaringsområder

  • Børn, unge, voksne i forhold til sorg, krise og kritisk sygdom, bl.a. ved Kræftens Bekæmpelse www.cancer.dk
  • Forstander på opholdssted for børn og unge
  • Koordinator/leder af familiehuset "Bane-stien. Huset for unge, børn og deres forældre" i den tidligere Ørbæk Kommune på Fyn
  • Privat deltidspraksis siden 1994
  • Psykoterapeutisk Afsnit på Odense Universitets hospital. www.ouh.dk

Uddannelser

  • Cand. mag. i idéhistorie, Århus Universitet www.au.dk
  • Psykoanalytiker i tilknytning til den tidligere Psykoanalytisk Kreds i København
  • Psykoterapeut - MPF - medlem af Foreningen af Uddannede Psykoterapeuter
  • Psykoterapeutisk uddannelse med speciale i tegneterapi og længerevarende kurser i systemisk par- og familieterapi, psykoanalytisk parterapi, gruppeterapi og supervision.
  • Ergoterapeut ved skolen i Odense

Læs også www.psykoanalysen.dk skrevet af Jane Bykær

Nær samarbejdspartner Ulla Østergård med praksis i København psykolog, cand. psyk. speciale i psykoterapi og psykoanalytiker.

Jeg samarbejder desuden med arbejdsmiljøfirmaet Worklife

 

Linkin

 

KONTAKT MIG

 

Psykoanalytiker, ergo - og psykoterapeut MPF og cand. mag i idéhistorie     Jane Bykær