Supervisionsgruppe

Supervisionsgruppe med undervisning 

Supervisionsgruppe for psykoterapeuter og andre faggrupper med egne klientforløb


Den tværfaglige supervisionsgruppe starter i foråret 2013. Supervisionsgruppen suppleres med undervisning hvor der hver gang tager et emne op og du kan forvente at der skal læses en artikel til hver gang.

 Den faglige ramme for supervision og undervisning er psykoanalytisk og knyttet til den franske psykoanalytiker J. Lacan.  Fokus er mellem krop og tale og den enkelte og den anden.

Der er intet krav om forhåndskendskab til psykoanalytisk teori og praksis.

Ramme  

Gruppen mødes lørdag  i 6 timer. Gruppen mødes kl. 10 – 16.

Deltagerantallet er 6-8.
  
Datoer i foråret: 6/4, 4/5, 8/6

Adresse: Dalgasvej 35, 6800 Varde 

Prisen er kr. 950.- pr. gang, og der betales fra gang til gang.
Tilmelding er bindende (for tre gange af gangen).
Prisreduktion for max 1 planlagte fraværsdage gives, hvis du allerede inden den 1. april ved, at der er datoer, du ikke kan. Evt. fraværsdatoer sendes til mig ved tilmelding eller senest 1. april på mail 

Tilmeld dig ved at sende en mail til mig eller kontakt mig på mobil 2162 7569

Supervision hos Psykoterapi Varde/Esbjerg

 Læs mere om supervisor Jane Bykær her

Læs mere om supervision hos Jane her