Supervision af plejeforældre

Supervision for plejeforældre giver jer mulighed for at kvalificere jeres arbejde med jeres plejebarn.

Et arbejde, som er afhængigt af, at jeres egen familie fungerer, og at jeres samarbejde med kommune og barnets biologiske forældre er bedst muligt.

Barnets Reform, som trådte i kraft 1. januar 2011, giver plejeforældre mulighed for supervision.

I kommunerne skelnes der mellem ekstern og intern supervision. Ekstern supervision er med en supervisor, der praktiserer privat, og som kommunen betaler for supervisionen. Intern supervision er supervision med en supervisor, der er ansat i kommunen.   

Ved at modtage ekstern supervision sikre du/I jer, at der ikke er interessesammenfald der kan blande sig i forhold til jeres supervision.

Hvad kan plejeforældre bruge supervision til?

Du kan som plejeforældre bruge supervision til at forholde dig til det, der sker mellem dig og din familie, dit plejebarn og i relationen til plejebarnets forældre og kommunen.

Supervision er et fagligt rum. Her kan du undersøge, udvikle og kvalificere din faglighed som plejeforældre. Når situationen vokser dig over hovedet, kan supervision hjælpe dig med at skabe overblik og handle muligheder.  Supervisionen gives sædvanligvis til begge plejeforældre på samme tid.

Min Baggrund:

 Som leder af familiehus på Fyn og som forstander for et opholdssted, har jeg arbejdet med udsatte børn og unge. Plejeforældre har jeg arbejdet sammen med i min funktion som leder af et familiehus i forhold til børn og unge, jeg havde i behandling. Jeg superviserede også plejeforældre. Ved UC Syddanmark har jeg undervist plejeforældre på grundkurser, ligesom jeg har undervist på opfølgningskurser i tværfagligt samarbejde, børn og unge med kontakt- og adfærdsforstyrrelser, dokumentation m.m.

Læs mere om baggrund for speciale her.

Du kan læse mere om mit CV og min uddannelsesmæssige baggrund under punktet Profil, øverst på hjemmesiden.

Ramme:

Supervisionen kan ske i jeres hjem eller i en af mine klinikker (Varde og Odense). Det er vigtigt, at I under supervisionen kan koncentrere jer om supervisionen. At der er ro og plads til fordybelse. Det er derfor en fordel, hvis der ikke samtidig er børn, I skal tage jer af. Hvis det ikke kan lade sig gøre, finder vi ud af at indrette os under de givne vilkår, I har.

Gruppesupervision:

Det kan være en fordel at oprette en supervisionsgruppe for 3-4 par. I en supervisionsgruppe kan I dels få glæde af den erfaring i samlet har. I kan lytte med til de andres problemer, lytte hvad jeg som supervisor siger til det og lære af det. Desuden kan I støtte hinanden i nogle af de mange vanskelige spørgsmål, som følger med arbejdet som plejeforældre. 

Supervision i gruppe bliver brugt i mange fag.   I gruppesupervision er der naturligvis tavshedspligt i forhold til det, der tales om i gruppen.

Du kan spørge din kommune, om der er andre plejefamilier, der kunne være interesseret i at oprette en supervisionsgruppe, som mødes med jævne mellemrum.

Du er velkommen til at henvende dig vedr. ekstern supervision, hvad enten du ringer som plejeforældre eller som kommunalt ansat.

Bestil tid hos supervisor Jane Bykær (medlem ad Dansk Psykoterapeutforening) ved at ringe, sende en mail eller udfylde kontaktformularen her.

Se samtaler

mellem Lasse Ilskov og Jane Bykær

 

 Du kan i øvrigt her læse:

  1.  

    "Værd at vide – Socialpædagogernes familieplejehåndbog” er primært skrevet til familieplejere. Her….

 

Læs mere om supervision hos psykoterapi Varde/Esbjerg her

Jeg modtager blandt andet til supervision fra Brande, Ribe, Grinsted, Herning, Sønderborg, Vejen, Skjern, Kolding, Haderslev, Fredericia, Vejle, Tønder, Rinkøbing- Skjern kommuner.