Samtale - og behandlingsforløb for udsatte børn og unge

Tilbud til udsatte børn og unge

Psykoterapi Varde/Esbjerg tilbyder terapi til udsatte børn og unge.

Som tidligere familiekonsulent, psykoterapeut og leder i kommunalt familiehus har jeg gode erfaringer med, at samtaleforløb udgør et reelt alternativ til anbringelse. Et splittet, udadreagerende og sprogfattigt barn kan have god hjælp af et behandlingsforløb. Et forløb med udgangspunkt i anerkendende nærvær og lyttende samtaler. I forløbet tages der højde for det psykiskes funktionsmåder sammen med barnets og familiens vanskeligheder, ressourcer og den faktiske hverdag. 

Læs mere uddybende om min baggrund for mit speciale omkring udsatte børn og unge her.

  •  Jeg arbejder, især i opstartsfasen, tæt sammen med forældre og andre betydende voksne i barnets netværk. Min erfaring er, at for at barnet skal kunne flytte sig, er det afgørende, at de mennesker, der omgiver barnet, kan acceptere og støtte en udvikling. Det er netop ofte i netværket, de første ændringer må muliggøres for barnet.
  •  
  • For at et barn på en holdbar måde kan flytte sig i forhold til egne vanskeligheder, må barnet/den unge være med i ændringerne på det indre psykiske plan. Barnet skal hjælpes til at komme ind i sit eget liv, som det nu engang ser ud. Kun ad den vej kan det komme videre selv.
  •  

Vi kan ikke gøre levet liv og opvækstvilkår om. Men barnet kan lære sit udgangspunkt at kende og forholde sig til det. Ethvert barn har noget at sige. Den terapeutiske opgave er at lytte til det, som barnet og den unge har at sige og dermed give barnet mulighed for at tale for sig selv.

Du er som sagsbehandler velkommen til uforpligtende at rette henvendelse til mig vedr. et barn eller en ung. Når vi aftaler et forløb, tilpasses det til barnets situation og problematikker. Det samme sker med hensyn til tid og sted for samtalerne. Kontrakten vil blive udarbejdet med pris, forventninger til samarbejde og mål for behandling m.m.

Ønsker du at tale med mig om individuel tilpasset psykoterapi for et udsat barn eller en ung, eller om supervision, supervision for plejeforældrekurser og konsulentopgaver, så kontakt mig på telefon 21 62 75 69, send en e-mail eller brug kontaktformular her. 

Se samtaler

mellem Lasse Ilskov og Jane Bykær