Samtale om og til forældre, konflikthåndtering og pubertetsbørn.

Samtale til forældre om konflikthåndtering og pubertetsbørn

Samtale mellem Lasse Ilskov og Jane Bykær

Samtale om konflikthåndtering og pubertetsbørn

 Hvad handler samtalen om?

Hvad sker der mellem voksne og barnet, og hvilken rolle har forældrene? Hvad vil det sige at være en autoritet? Hvad vil det sige at autorisere? Hvad stiller man op som forældre til pubertetsbørn, når der er konflikter?

Hvad sker der i puberteten? Hvad sker der for barnet?  Forandringer er en del af denne periode. Barnet ændrer sig, og forældrene ændrer sig for barnet.

Puberteten er at sige farvel til barndommen og goddag til en fremtid. Det er en overgang, og midt i denne overgang, skal der laves et arbejde mellem forældre og barn.  Der sker mange ting. Barnets seksualitet blomstrer, og der sker ændringer på mange planer, både psykisk, fysisk og socialt.

Nogle unge kommer ud i kriminalitet, misbrug og spiseforstyrrelser m.m.

Læs mere om familieterapi og terapi i familierelationer 

Pubertetsbørn i et historisk perspektiv.