Privatlivspolitik

 

Vedr. den nye lov om persondata.

Samtykke til at oprette arbejdsnotater i dit/Jeres fornavn. 

Der bliver skrevet procesnotater udelukkende mærket af dit/jeres fornavn(e). Den føres med godkendelse fra og i overensstemmelse med regler fra Datatilsynet. Du kan til enhver tid ønske denne slettet.

Notaterne i journalen er betinget af tavshedspligt og udelukkende til min professionelle brug i samtalerne med dig. Der noteres ingen faktuelle oplysninger såsom; efternavn, bopæl, telefonnummer eller mailadresse. Disse oplysninger er noteret særskilt afhængig af hvordan du har overgivet dem til mig. De er skilt radikalt fra notaterne.

 Notatet slettet efter gældende regler.

Med venlig hilsen

Jane Bykær