Baggrund for arbejdet med udsatte børn og unge

Janes grundlag for arbejdet med udsatte børn og unge

  • Jeg har gennem min erfaring og mine uddannelser udviklet arbejdsmetoder, der giver mulighed for at rumme de komplekse problemstillinger, som udfordrer os i arbejdet med det udsatte. Læs mere her nedenunder.

  • Jeg tilbyder:

    - Samtaleforløb med udsatte børn og unge
  • - Supervision, personaletræning, konceptudvikling, etikanalyse m.m. for det personale som tager sig af de udsatte børn og unge
  • - Supervision for plejeforældre
  •  Akt. kursus som afholdes i Odense

 

Baggrund

I mange år arbejdede jeg med psykoterapi på Psykoterapeutisk Afsnit på Odense Universitets hospital. Mit specialområde var de særlige udsatte grænseproblematikker. Patienter, der ikke passede til de klassiske kriterier for egnethed for psykoterapi. Der måtte derfor findes og/eller udvikles nye metoder.

Det, jeg kom frem til, var, at det ikke var teorien, der skulle sætte dagsordenen, men patienternes faktiske problemer. Der skulle lyttes. Lyttes mere åbent til den enkeltes symptomer, problemer, verdensopfattelse og historie. Det skulle der for at skabe bevægelse og udvikling.

På en studierejse, der gik til Frankrig, mødte jeg mennesker, som arbejdede på givende måder og som var helt nye for danske forhold. Psykoanalytikere, der -  arbejdede med autister, psykotiske mennesker, misbrug, børn og forældre, unge med adfærdsproblemer m.m. De brugte deres analytiske baggrund på meget fornem vis. Det gjorde et stort indtryk på mig. Da jeg kom hjem, gik jeg i gang med at uddanne mig med det udgangspunkt og fik på den måde en ny, brugbar tilgang.

Forebyggelse og behandling

De patienter, jeg modtog til samtale på Psykoterapeutisk Afsnit, havde ofte i deres barndom været udsatte børn og unge. Børn og unge, der ikke var blevet mødt med den rette hjælp. Jeg opdagede gang på gang centrale steder i det enkelte menneskers liv. Steder, hvor en specifik hjælp kunne have vist sig afgørende. Det fik mig til at tænke, at hvis der havde været de rette muligheder på dette tidspunkt, så ville dette menneske have været skånet for meget.

Den tanke udviklede sig

Jeg ønskede derfor at kunne bruge min viden og metoder i arbejdet med børn og unge. Jeg startede i 1999 - som behandler og leder i et nyoprettet kommunalt familiehus. Der fik jeg muligheden for at lave forebyggende arbejde med børn og unge. Efterfølgende har jeg arbejdet som forstander på et opholdssted for udsatte børn og unge. Derefter også med børn, unge og familier i krise og sorg.

Løbende uddannelse og denne baggrund-, er samlet min forudsætning for at arbejde med udsatte børn og unge.

Det er også min forudsætning for at arbejde som konsulent, supervisor og behandler inden for dette område med de faggrupper, opholdssteder, døgninstitutioner og heldagsskoler der tager sig af de udsatte børn og unge.

Se samtaler

mellem Lasse Ilskov og Jane Bykær

 

Du kan her på hjemmesiden under "Artikler om psykoterapi" læse blandt andet;