Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress er sted, hvor hovedårsagen til din situation er at finde i forhold i og omkring din arbejdssituation. Der kan være mange ting der spiller ind. Min erfaring er, at der ofte er en manglende overensstemmelse enten mellem krav og tiden til at udføre opgaverne, mellem mening og mål eller mellem ansvar og kompetancer.

Når gabet bliver for stort og man ikke længere kan få det til at hænge sammen begynder de kognitive, kropslige eller psykiske symptomer at melde sig. Da er det på høje tid at du sammen med din arbejdsgiver forholder sig til situationen. 

Jo før du indleder samtalebehandling jo bedre. Tal med din arbejdsgiver om muligheden for at få betalt behandlingen. Prisen for 55 minutters behandling  er 750 kr. pr. gang. 

Gruppeintervention på arbejdspladsen er en anden mulighed

Afhængig af hvilken problematik der er tale om, kan der også være brug for andre tiltag, som eksempelvis gruppeintervention, med henblik på at undersøge og klarlægge de stressfremkaldende faktorer i jeres arbejde. Det er her vigtigt at ledelsen deltager i arbejdet så der kan følges op på det i organisationen. Efterfølgende denne kriseintervention kan løbende supervision være en væsentlig faktor for at skabe og bevare et fagligt arbejdsmiljø hvor alle trives og tager ansvar i forhold til de kompetancer, der er givet.  

Abud dagen før eller samme dag koster fuld pris, med mindre tiden når at bliver brug til en anden. 

Læs mere om arbejdsrelateret kriser og behandling

Læs mere om stress og forebyggelse af stress på arbejdspladser