Arbejdsrelateret krisebehandling

Krisebehandling i arbejdsregi kommer på tale, hvis du og muligvis dine kollegaer, har været udsat for en voldsom begivenhed. Voldsomheden behøver ikke nødvendigvis at være voldsom set fra andres synsvinkel, men kan opleves voldsom, idet der er sket noget, som har trukket gammelt hidtil gemt materiale frem som udløser krisen. Men ofte drejer det sig om vold, ulykker eller trusler.  

Når man er i krise, er man bragt ud af sin normale situation og oplever det hændte som voldsomt. Det er vigtigt at få taget hånd om situationen.

Tal med din arbejdsgiver og bed om at få bevilget samtaler så du kan få hjælp til at komme ud af krisen. Individuelkrise intervention koster 750 kr. for 55 minutter pr. gang. Der aftales en ramme med arbejdsgiver om antal gang som, hvis det er nødvendigt, kan forlænges. 

Gruppeintervention

Det kan være en god ide, hvis flere på en arbejdsplads er involveret i det hændte, at de involverede samles og kriseinterventionen foregår i gruppen. Gruppeintervention koster 1000 kr. pr. time med betaling af kmantal og kører tid. Nærmere ramme aftales særskilt i hver enkelt tilfælde. 

Kontakt Jane Bykær på mobil 21627569 eller på mail 

Læs her om arbejdsrelateret stress

Læs mere om kriser på arbejdspladsen her